DJ Tay

מגיע אליינו מהצפון מהזרם המרכזי של המוסיקה בארץ! איתי מביא ייחודיות אורבנית אל מוזיקת ההאוס אותה מנגן קבוע כמעט בכל רחבה אפשרית בעיר